fisegb

Amisbarometern är en riksomfattande undersökning som gjorts av yrkesstuderande enligt principen om öppna data. Amisbarometern är ett verktyg för att göra den finländska yrkesutbildningen bäst i världen.

Amisbarometern är inte bara datainsamling. Den är en helhet som skapats tillsammans med hela yrkesutbildningsfältet och som hjälper oss att producera en omfattande helhetsbild av alla yrkesstuderandes vardag i Finland. Undersökningens resultat kan utnyttjas av vem som helst. Studerande, läroanstalter, företag, forskare, journalister och du själv kan alla använda Amisbarometerns resultat i ert arbete.

Amisbarometern är en oerhörd datakanal om yrkesstuderande för allas bruk. Amisbarometern tillhör oss alla!

Amisbarometern på Facebook

https://www.facebook.com/amisbarometri