fisegb

Amisbarometern riktar sig till alla studerande som avlägger grundläggande yrkesexamen på ungdomslinjer i Finlands läroanstalter. Enkäten besvaras under lektionstid, och för att besvara enkäten krävs skilda inloggningskoder. Med hjälp av inloggningskoder ser man till att inga sådana personer som inte ingår i målgruppen besvarar enkäten.

Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. Enkäten besvaras anonymt och alla uppgifter som kan leda till att deltagaren identifieras stryks från resultaten. Undersökningens slutliga rapport publiceras hösten 2015. Därefter kan materialet fritt användas av forskare, och det publiceras även på vår webbplats i tillämpliga delar.

Delta i Amisbarometern genom att klicka på länken nedan.

Enkäten Amisbarometern har avslutats för detta år. Resultaten och materialet kommer att publiceras på vår webbplats i början av september. Tack till er som deltog!