fisegb

Vi på SAKKI vill göra den finländska yrkesutbildningen bäst i världen. Tanken om ett verktyg som skulle hjälpa oss att uppnå vår dröm uppkom av misstag. Idén om en oerhört omfattande undersökning som producerats av studerandena själva uppkom under en informell kväll som gäster hos den nederländska systerorganisationen JOB. Med hjälp av denna undersökning skulle man producera pålitlig och mångsidig data för allmänt bruk om yrkesstuderandenas liv och vardag samt yrkesutbildningens kvalitet. Så föddes idén om Amisbarometern.

Denna undersökning, som nu genomförs för första gången, kommer i fortsättningen att upprepas med två års mellanrum. Med hjälp av expertnätverket som samlats av SAKKI har vi skapat en omfattande och mångsidig enkät som genomförs i alla Finlands yrkesläroanstalter med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Vårt mål är att alla yrkesstuderande i vårt land ska besvara den här online-enkäten.

Vanliga frågor

Vad är Amisbarometern?

Amisbarometern är Finlands största och mest omfattande datainsamling om yrkesstuderande i vårt land. Enkäten delas ut till Finlands alla yrkesläroanstalter med två års mellanrum med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Alla ungdomar som studerar till en grundläggande yrkesexamen ombes besvara enkäten.

Vi samlar in data för att kunna skapa lösningsmodeller för flera av de utmaningar som yrkesutbildningen möter samt för att lyfta fram yrkesstuderandenas synpunkt i den allmänna debatten.

Vem skapar och genomför Amisbarometern?

Amisbarometern är Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI rf:s och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS projekt som genomförs med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet startades av SAKKI, som även kom med idén om Amisbarometern. Samtidigt ansvarar SAKKI för att yrkesstuderandenas röst ska höras under hela projektet. OTUS ansvarar för datainsamlingens innehållsmässiga och tekniska planering.

SAKKI rf, OTUS och Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för undersökningens finansiering.

Varför genomförs Amisbarometern?

Amisbarometern genomförs för att producera omfattande och mångsidig information om yrkesstuderande i Finland. Med resultaten från barometern strävar man till att undanröja informationsbristen om ungdomarnas liv och vardag gällande frågor om allt från utbildning till boende och sociala frågor.

Genom att producera data om yrkesstuderande utvecklar vi yrkesutbildningen och lyfter samtidigt fram yrkesstuderandenas sak. Amisbarometern är yrkesstuderandenas röst i den samhälleliga utbildningsdebatten.

Vem har skapat enkäten?

Forskare från Forskningsstiftelsen för studier och utbildning (OTUS) har ansvarat för att skapa frågorna i samarbete med representanter från Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf. Då man skapat frågorna har man även litat på hjälp och sakkunskap från en styrgrupp bestående av experter i området samt ett mer omfattande expertnätverk.

Vem riktar sig Amisbarometern till?

Vi önskar få svar på Amisbarometern från alla yrkesstuderande ungdomar. Första gången samlas Amisbarometern in från studerande som avlägger grundläggande yrkesexamen på ungdomslinjen i alla Finlands läroanstalter. Under de följande gångerna är det meningen att man även ska utvidga enkäten till att omfatta studerande på vuxenlinjerna samt studerande som avlägger fristående examen och läroavtal.

Undersökningens resultat och material delas öppet på Amisbarometerns webbplats och de kan användas fritt för till exempel mediernas, forskares eller enskilda läroanstalters behov.

Hur och när genomförs Amisbarometern?

Amisbarometern samlar in data på yrkesläroanstalter genom en online-enkät i januari-februari 2015. Materialet publiceras för allmänt bruk på Amisbarometerns webbplats hösten 2015. Samtidigt publiceras även en sammanfattande rapport om undersökningens viktigaste iakttagelser.

Vem kan jag kontakta för ytterligare information?

Lisätiedusteluihin vastaavat:

Laura Kyntölä
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf
tfn: 050 412 8949
e-post: laura.kyntola@sakkinet.fi

Elina Lavikainen 
Forskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS
tfn: 050 365 8944
e-post: elina.lavikainen@otus.fi

Till deltagaren

Hur besvarar jag Amisbarometern?

Amisbarometern besvaras på vår webbplats under en lektion. På första sidan är det lätt att hitta knappen "besvara enkäten", och genom att klicka på den kommer man till frågorna. Enkäten besvaras anonymt, så svaren kan inte kopplas till dig.

Jag kommer inte in i enkäten/annat tekniskt fel

Hjälp med tekniska problem i att besvara enkäten och använda materialet fås av Otus forskare Suvi, Janne eller Tuukka. De kan nås på följande e-postadresser: suvi.pulkkinen@otus.fi, janne.mikkonen@otus.fi, tuukka.salminen@otus.fi. Närmare kontaktuppgifter finns på sidan Personer.

Till dem som använder materialet

Hur använder jag Amisbarometerns data?

För att använda Amisbarometerns data behöver du endast gå in på undersökningens webbplats på sidan Amisbarometern 2015. Med hjälp av vår sida som presenterar materialet i visuellt format kan du söka information och använda materialet på det sätt du vill. Alla uppgifter som kan leda till att deltagare identifieras har avlägsnats från materialet som publiceras på webbplatsen.

Det insamlade materialet överlåts även i sin helhet till Samhällsvetenskapliga dataarkivet, där forskare om de så önskar kan få tillgång till det med forskningstillstånd.