fisegb

Me SAKKIssa haluamme tehdä suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta maailman parasta. Ajatus työkalusta, joka auttaisi saavuttamaan unelmamme syntyi vahingossa. Epävirallinen illanvietto hollantilaisen sisarjärjestön JOBin vieraana synnytti idean ennennäkemättömän laajasta opiskelijoiden itse tuottamasta tutkimuksesta. Tutkimuksesta, jonka avulla tuotetaan luotettavaa ja monipuolista dataa amisten elämästä, arjesta sekä ammatillisen koulutuksen laadusta kaikkien avoimeen käyttöön. Syntyi ajatus Amisbarometrista. Ensimmäinen Amisbarometri toteutettiin vuonna 2015.

Nyt Amisbarometri toteutetaan jo toista kertaa. SAKKIn kokoaman asiantuntijaverkoston avulla olemme luoneet laajan ja monipuolisen kyselyn, joka toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kaikissa Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tavoitteenamme on, että verkossa toteutettavaan kyselyyn vastaavat kaikki maamme ammattiin opiskelevat.

Yleiset kysymykset

Mikä on amisbarometri

Amisbarometri on Suomen laajin ja kattavin tiedonkeruu maamme ammattiin opiskelevista nuorista. Kahden vuoden välein toteutettava kysely jaetaan kaikkiin Suomen ammatillisiin oppilaitoksiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kyselyyn pyydetään vastausta kaikilta ammattiin opiskelevilta nuorilta perustutkinto-opiskelijoilta ja aikuisopiskelijoilta.

Tietoa kerätään, jotta voisimme luoda ratkaisumalleja moniin ammatillista koulutusta koskeviin haasteisiin sekä tuodaksemme amisten näkökulmaa mukaan julkiseen keskusteluun.

Miksi Amisbarometri toteutetaan?

Amisbarometri toteutetaan tuottamaan kattavaa ja monipuolista tietoa Suomen ammattiin opiskelevista. Barometrin tuloksilla pyritään paikkamaan tiedollista aukkoa nuorten elämästä ja arjesta aina koulutuksesta asuinoloihin ja sosiaalisiin kysymyksiin asti.

Tuottamalla tietoa ammattiin opiskelevista kehitämme ammatillista koulutusta ja tuomme samalla esiin amisten asiaa. Amisbarometri on amisten ääni yhteiskunnallisessa koulutuskeskustelussa.

Kuka Amisbarometrin tekee ja toteuttaa?

Amisbarometri on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton - SAKKI ry:n ja Opiskelun ja Koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen hanke, joka toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Hanke on SAKKIn ideoima ja alullepanema. Samalla SAKKI vastaa amisten äänen kuulumisesta läpi hankkeen. Tutkimuksen tiedonkeruun sisällöllisestä ja teknisestä suunnittelusta vastaa OTUS.

Tutkimuksen rahoituksesta vastaavat SAKKI ry, OTUS, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka kyselyn on luonut?

Kysymysten toteutuksesta ovat vastanneet Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) tutkijat yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n edustajien kanssa. Kysymyksiä luotaessa on myös luotettu alan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän sekä laajemman asiantuntijaverkoston apuun ja asiantuntemukseen.

Kenelle Amisbarometri on suunnattu?

Amisbarometriin toivotaan vastauksia kaikilta ammattiin opiskelevilta nuorilta ja aikuisopiskelijoilta. Ensimmäisellä kerralla Amisbarometri kerätään nuorisolinjalla opiskelevilta perustutkinto-opiskelijoilta kaikista Suomen oppilaitoksista. Seuraavilla kerroilla kysely on tarkoitus ulottaa myös aikuiskoulutuslinjalla opiskeleviin ja näyttötutkintoaan tekeviin sekä oppisopimusta suorittaviin opiskelijoihin.

Tutkimuksen tulokset ja aineisto ovat avoimesti jaettuina Amisbarometrin verkkosivuilla ja niitä saa käyttää vapaasti esimerkiksi median, tutkijoiden tai yksittäisten oppilaitosten tarpeisiin.

Miten ja milloin Amisbarometri toteutetaan?

Toista kertaa toteutettavan Amisbarometrin data kerätään vuoden 2017 keväällä.

Ensimmäisen kerran tutkimus toteutettiin vuonna 2015. Tällöin kyselyyn vastasi 20 840 opiskelijaa.

Keneltä voin kysellä lisätietoja?

Lisätiedusteluihin vastaavat:

Eero Kivinen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
puh: 050 412 8949
mail: eero.kivinen@sakkiry.fi

Elina Nurmikari
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS
puh: 050 365 8944
mail: elina.lavikainen@otus.fi

 

Vastaajalle

Miten vastaan Amisbarometriin?

Amisbarometriin vastataan oppitunnin aikana verkkosivuillamme. Etusivultamme löydät helposti "vastaa kyselyyn" -painikkeen, josta painamalla pääset vastaamaan kysymyksiin. Kyselyyn vastataan anonyymisti, joten vastauksiasi ei voida johtaa takaisin sinuun.

En pääse vastaamaan kyselyyn/muu tekninen vika

Teknisiin ongelmiin kyselyn täyttämisessä ja aineiston käyttämisessä apua saa Otuksen tutkijoilta  Suvilta, Jannelta tai Tuukalta. Heidät tavoittaa sähköpostiosoitteista: elina.lavikainen@otus.fi ja juhani.saari@otus.fi. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Ihmiset-sivulta.

Aineiston käyttäjälle

Miten käytän Amisbarometrin dataa?

Amisbarometrin dataa käyttääksesi sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin mennä tutkimuksen verkkosivuille kohtaan Amisbarometri 2015. Aineistoa visualisoivan sivustomme kautta voit etsiä tietoa ja käyttää aineistoa helposti haluamallasi tavalla. Verkkosivustolla julkaistusta aineistosta on poistettu kaikki vastaajien tunnistamiseen mahdollisesti johtavat tiedot.

Kerätty aineisto luovutetaan kokonaisuudessaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta tutkijat saavat sen halutessaan käyttöönsä tutkimuslupa vastaan. Data jlöytyy tältä sivulta Aineisto-nimisestä osiosta.